Ove stranice koriste Flash Player. Ukoliko ne vidite animaciju umjesto ovog teksta, potrebno je instalirati noviju verziju Flash playera.
Ove stranice koriste Flash Player. Ukoliko ne vidite animaciju umjesto ovog teksta, potrebno je instalirati noviju verziju Flash playera.

Neke priče držimo u sebi..

Stvarni život ne čine samo naši planovi o sreći, nego baš ono što se protivi tim planovima i namjerama, ono što se slučajno događa, što je potpuno nepredvidivo i što ponekad izaziva razočarenje i bol. Osim trudnoće i iščekivanja novog života, poveznica ovih priča su i slučajni događaji koji narušavaju planove i mijenjaju živote. Ovo su priče o ljubavi i nadi, o osveti, o požrtvovnosti, o prkosu, o sistemu, a njihove likove zatičemo već u nekim drugim pričama, koje donose drukčije perspektive.